Utställningar

Fotograf  Bo Gyllander, Örsundsbro
Utställningen öppnar den 17:e juni och är öppen när kafet är öppet.Jag blev förfrågad om jag ville hänga lite bilder i sommar. Det blir nog ett slags retrospektiv utställning med ett 20-tal fotografier
ramade i 50x70.
Som bild väljer jag en av de mer kryptiska men den kommer att ingå i visningen och förklaras.
Bifogar också en text som min vän Göte Ask skrev inför en utställning i Jakobsberg.
 

Göte Ask har varit min lärare och förebild. Jag gick på Nordens
Folkhögskola 1979 och fick utbildning inom dokumentärfotografi.
Examensarbetet blev ”102 bilder om Örsundsbro”. Några av de
fotografierna visar jag här.Den noggranne betraktaren

Jag har följt Bo Gyllanders fotografiska resa i bortåt 40 år allt
sedan han lånade min Rolleiflex och började skapa inlevelsefulla
svartvita porträtt av företeelser i sin värld, inte bara av människor
utan även t.ex. hus, verktyg, landskap och miljöer. Fotograferingen
fick ta tid. Helst skulle han först lära känna de människor som han
skulle fotografera. Han skulle studera miljön och avläsa ljusets
karaktär, hur ljuset bäst skulle framhäva de karakteristiska
formerna och strukturerna. De finstämda detaljerna och nyanserna
togs fram bättre i mellanformatets större negativ än med den
småbildskamera som han tidigare hade använt.
Snart ville han uppnå ännu bättre teknisk kvalité och skaffade sig
en kamera för 4 X 5 tums bladfilm, men det dröjde inte länge
förrän han övergick till ännu större negativ, 13 X 18 cm. Han blev
mycket driven i mörkrummets alla moment, framkallning av film
och förstoring på olika pappersytor, som lämpade sig för olika
motiv. Han var mycket kräsen och kasserade många versioner av
sin bild, tills den stämde med hans avsikter.
Den tekniska perfektionen styrdes av respekt för det som
avbildades.
”Den som går långsamt hinner se mycket”, skrev en gång Sune
Jonsson, den legendariske berättaren i både bild och ord. Bo går
långsamt och arbetar långsamt och tålmodigt. Den digitala
teknikens utveckling hjälper honom numera att fånga allt mera
subtila skiftningar i motiven.
Naturligtvis kräver den sortens bilder att också betraktaren tar sig
tid.
Och om man gör det, upptäcker man kanske att också enkla
föremål har ett visuellt värde, att ljuset kan få dem att skimra och
att små, lätt förbisedda ting kan anta storartade, monumentala dimensioner.
I den här utställningen möter vi sådana uppförstoringar av
vardagens
triviala tillbehör. Men framför allt ser vi vissna växter och
blommor som får nya innebörder. Skruvade hibiskusformer kan ge
oss associationer till
dansande gestalter och antik hellenistisk skulptur.
Göte Ask
Mars 2019

 

Mer bilder och skrivet om det senaste hittar du på:

Instagram: alsta_tradgardar
Facebook: Alsta Trädgårdar


 

 

Margareta och Per Palmén, Alsta Trädgårdar, Alsta by, Örsundsbro Tel: 070 2923837 Epost: